Berita Terkini

Kursus Sijil Kemahiran Malaysia (Editorial)

Risalah Borang Pendaftaran

Read More

Kursus Khas Asas Bahasa Melayu DBP untuk Pelajar/Warga Asing

Objektif kursus:  Memperkenalkan bahasa Melayu, Malaysia, dan mengajar peserta yang tidak tahu langsung berbahasa Melayu.  Peserta akan memahami dan mengungkapkan kata-kata Melayu, menulis ayat pendek dalam bahasa Melayu, mendengar dan mencatatkan semula ungkapan bahasa Melayu yang didengarkan, bertutur dalam bahasa Melayu yang mudah.  Latihan kemahiran berkomunikasi dalam suasana kerja.  Menyediakan Ujian Kecekapan Bahasa Melayu.  Sijil

Read More