Kursus Khas Asas Bahasa Melayu DBP untuk Pelajar/Warga Asing

  • -

Kursus Khas Asas Bahasa Melayu DBP untuk Pelajar/Warga Asing

Category : Kursus


Objektif kursus:

  •  Memperkenalkan bahasa Melayu, Malaysia, dan mengajar peserta yang tidak tahu langsung berbahasa Melayu.
  •  Peserta akan memahami dan mengungkapkan kata-kata Melayu, menulis ayat pendek dalam bahasa Melayu, mendengar dan mencatatkan semula ungkapan bahasa Melayu yang didengarkan, bertutur dalam bahasa Melayu yang mudah.
  •  Latihan kemahiran berkomunikasi dalam suasana kerja.
  •  Menyediakan Ujian Kecekapan Bahasa Melayu.
  •  Sijil Kecekapan Bahasa Melayu.

Sila muat turun brosur

Sila muat turun borang permohonan


Arkib