Visi dan Misi

Visi

Menerajui latihan dalam bidang bahasa, sastera dan penerbitan pada peringkat negara, serantau dan antarabangsa, serta mempertingkatkan profesionalisme kakitangan DBP.

Misi

Melaksanakan program latihan berkaitan bahasa, sastera dan penerbitan yang berkualiti untuk masyarakat Malaysia, serantau serta antarabangsa, dan mengurus latihan jangka pendek serta jangka panjang untuk kakitangan DBP.