Kursus Pemantapan Bahasa Melayu

BULANNAMA KURSUSTARIKHPENDAFTARAN
FEB
Kursus Penulisan Surat Rasmi dan Memo TARIKH KURSUS :28 Februari - 1 Mac 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
MAC
Kursus Pemantapan Tulisan Jawi TARIKH KURSUS :21 - 22 Mac 2017
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
MAC
Kursus Penulisan Kertas Cadangan dan LaporanTARIKH KURSUS :28 - 29 Mac 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
APRIL
Kursus Pengurusan dan Penulisan Minit MesyuaratTARIKH KURSUS :25 -26 April 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
JULAI
Kursus Kesantunan Bahasa dalam Media TARIKH KURSUS :18 - 19 Julai 2017
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
OGOS
Kursus Penulisan Berita dan RencanaTARIKH KURSUS :15 - 16 Ogos 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
SEPTEMBER
Kursus Bahasa Iklan dan Nama PremisTARIKH KURSUS :26 - 27 September 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
OKTOBER
Kursus Penulisan Teks UcapanTARIKH KURSUS : 31 Oktober - 1 November 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar

NOVEMBER
Kursus Penulisan Kertas Cadangan dan LaporanTARIKH KURSUS :21 - 22 November 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar
DISEMBER
Kursus Bahasa Melayu LanjutanTARIKH KURSUS :5 - 6 Disember 2018
HARI : Rabu - Khamis
TEMPAT : Bilik Latihan, Akademi DBP, Kuala Lumpur
Klik
di sini untuk daftar

Pertanyaan kursus, sila hubungi:

Encik Zaidi bin Ismail
Telefon: 03-2147 0203
E-mel: zaidi_i@dbp.gov.my

Encik Wan Mohd Safuan bin Wan Ahmad
Telefon: 03-2147 0222
E-mel: safuan@dbp.gov.my