KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA KURSUS PENYELARAS TARIKH PENDAFTARAN
Infografik
Noraida binti Ismail
03-2147 0225
21 – 22 FebĀ  2019 Muat turun borang
Adobe Photoshop
Noraida binti Ismail
03-2147 0225
25 – 26 Mac 2019
18 – 19 Sep 2019
Muat turun borang
Adobe Ilustrator
Noraida binti Ismail
03-2147 0225
18 – 19 Jun 2019
12 – 13 Nov 2019
Muat turun borang
In-Design
Suryani binti Zakaria
03-2147 0224
29 – 30 Julai 2019 Muat turun borang