Kursus Bahasa

NAMA KURSUS PENYELARAS TARIKH PENDAFTARAN
Pemugaran Bahasa
Fauziah binti Hassan
03-2147 0213
27 – 28 Feb 2019 Muat turun borang
Sistem Pembentukan Kata dan Ayat
Fauziah binti Hassan
03-2147 0213
28 – 29 Ogos 2019 Muat turun borang
Bahasa Melayu Lanjutan
Zaidi bin Ismail
03-2147 0203
27 – 28 Mac 2019 Muat turun borang
Penulisan Dokumen Rasmi Berkualiti
(Surat dan Memo) 

Zaidi bin Ismail
03-2147 0203
17 – 18 April 2019 Muat turun borang
Penulisan Dokumen Rasmi Berkualiti
(Minit Mesyuarat)
Fauziah binti Hassan
03-2147 0213
2 – 3 Mei 2019 Muat turun borang
Penulisan Dokumen Rasmi Berkualiti
(Kertas Cadangan dan Laporan)
Zaidi bin Ismail
03-2147 0203
23 – 24 Julai 2019 Muat turun borang
Penulisan Dokumen Rasmi Berkualiti
 
Zaidi bin Ismail
03-2147 0203
26 – 27 Jun 2019 Muat turun borang
Keterampilan Berbahasa untuk Komunikasi Berkesan
Fauziah binti Hassan
03-2147 0213
22 – 23 Okt 2019 Muat turun borang
Kesantunan Bahasa dan Penulisan Rencana
Zaidi bin Ismail
03-2147 0203
2 – 3 Okt 2019 Muat turun borang
Penulisan Teks Ucapan Berkesan
Fauziah binti Hassan
03-2147 0213
19 – 20 Jun 2019 Muat turun borang
Bahasa Melayu untuk Penutur Asing
Dr. Dahlina binti Daut@Mohmud
03-2147 0204
Jan, Apr, Jul, Okt Muat turun borang
Pembinaan Munsyi Dewan (Sastera)
Siti Ruzaiha binti Mohd Riffin
03-2147 0208
1 – 3 Ogos 2019 Muat turun borang
Pembinaan Munsyi Dewan (Jawi)
Siti Ruzaiha binti Mohd Riffin
03-2147 0208
2 – 4 Jul 2019 Muat turun borang
Pembinaan Munsyi Dewan (Bahasa)
Siti Ruzaiha binti Mohd Riffin
03-2147 0208
4 – 6 Mac 2019 Muat turun borang
Pembinaan Tenaga Pengajar
(Bahasa Melayu, Bahasa
Kedua) 
Dr. Dahlina binti Daut@Mohmud
03-2147 0204
9 – 10 Jul 2019
8 – 9 Okt 2019
Muat turun borang
Pemugaran Munsyi Dewan (Bahasa)
Siti Ruzaiha binti Mohd Riffin
03-2147 0208
2 – 4 Apr 2019 Muat turun borang