Kursus Bahasa Melayu untuk Penutur Asing

PERINGKAT
-Asas
-Pertengahan
-Lanjutan
TEMPOH
30 jam bagi setiap peringkat
KEMAHIRAN
-Mendengar
-Bertutur
-Membaca
-Menulis  
KAEDAH PEMBELAJARAN
– Ceramah
-Audio visual
-Latihan lisan
-Latihan menulis
-Kerja rumah
-Penilaian
OBJEKTIF
Pelajar didedahkan dengan empat kemahiran asas, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.Pelajar didedahkan dengan perkataan asas mengikut topik yang dipelajari.Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam bentuk latihan yang diberikan.
KANDUNGAN KURIKULUM
ASASPERTENGAHANLANJUTAN
-Bunyi dan Sebutan
-Bahasa Melayu
-Diri Saya dan Sapaan -Nombor
-Kata Nama
-Kata Kerja
-Kata Adjektif
-Kata Tugas
-Asas Imbuhan
-Kata Tugas
-Pembinaan Ayat
-Kenali Budaya Malaysia
-Pemahaman
-Penceritaan Tempat -Perbualan Harian -Menulis Karangan
-Pengenalan Ayat
-Imbuhan
-Kerjaya
-Sukan
-Kata Perbandingan Pengucapan Awam