Bentuk Pelaksanaan Kursus

1.

KURSUS INDIVIDU (BERBAYAR)

Tarikh

:

Seperti yang terdapat dalam Kalendar Kursus Individu (Berbayar) 2021

Tempat

:

Dewan Bahasa dan Pustaka

Yuran

:

RM150.00 sehari

2.

KURSUS BERPAKEJ

Jenis Kursus

:

Ditetapkan oleh jabatan/agensi berkaitan

Tarikh/Tempat

:

Ditetapkan oleh jabatan/agensi berkaitan

Harga Pakej

:

(i)   RM4500.00 sehari (maksimum 30 orang); dan

(ii)  RM6000.00 sehari (maksimum 40 orang)

3.

KURSUS SECARA DALAM TALIAN

Yuran

:

RM100.00 sehari

4.

TEMPOH KURSUS

i.    Bersemuka

:

bermula 9.00 pagi hingga 4.30 petang

ii.   Dalam talian

:

9.30 pagi hingga 11.30 pagi (sesi pertama)

2.30 petang hingga 4.30 petang (sesi kedua)

5.

CARA PEMBAYARAN

i.    Melalui akaun Dewan Bahasa dan Pustaka

No. Akaun

:

1402 3010 0180 02

Nama Bank

:

Bank Islam (M) Bhd.

Aras 27, Menara DBP,

Jalan Dewan Bahasa,

50460 Kuala Lumpur

ii.   Melalui cek/e-Perolehan/perbankan Internet

iii.  Tunai semasa mendaftar

6.

CARA MEMOHON

*    Melalui borang penyertaan di laman sesawang http://akademi.dbp.my

*    Melalui e-mel/telefon/whatsapp/sistem pesanan ringkas (sms) kepada staf Akademi DBP